Mae’ch Arian o Bwys – Cymru

English

Mae’ch Arian o Bwys – Gwerthuso Effaith

Mae Prifysgol Caeredin, ochr yn ochr â Young Money a’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau, yn cynnal gwerthusiad o effaith y gwerslyfr Mae’ch Arian o Bwys a’r adnoddau ar gyfer athrawon ar wybodaeth, sgiliau a hyder athrawon a phobl ifanc.

Rydym yn chwilio am ysgolion o bob rhan o’r Deyrnas Unedig i gyfranogi yn y gwerthusiad hwn trwy gwblhau arolygon a chymryd rhan mewn astudiaethau achos. Mae’r cyfleoedd gwerthuso sydd ar gael ychydig yn wahanol ar gyfer pob gwlad, felly cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybod mwy am sut gallwch gymryd rhan.

Dysgwch fwy am werthusiad Mae'ch Arian o Bwys

Gwerslyfr a Chanllaw i Athrawon

Lawrlwythwch Argraffiad Cymru o Mae’ch Arian o Bwys a’r Canllaw cysylltiedig i Athrawon.

Ewch i Lawrlwytho

Sleidiau PowerPoint ar gyfer Gwersi

Lawrlwythwch fersiynau PowerPoint o bob pennod o’r gwerslyfr Mae’ch Arian o Bwys.

Ewch i Lawrlwytho

Fframwaith Cynllunio Addysg Ariannol

Mae’r fframweithiau Cynllunio Addysg Ariannol yn cefnogi’r broses o gynllunio, addysgu a datblygu addysg ariannol trwy amlinellu meysydd gwybodaeth, sgiliau ac agweddau ariannol allweddol ar draws pedair thema graidd.

Ewch i’r Fframweithiau Cynllunio

Cyllidwyr a Chefnogwyr

Hoffai Young Money achub ar y cyfle hwn i ddiolch i Martin Lewis OBE, sef sylfaenydd MoneySavingExpert.com, am ei rodd hael, ei gyfarwyddyd a’i frwdfrydedd a wnaeth y gwerslyfr Mae’ch Arian o Bwys gwreiddiol yn bosibl, ac am ei gyfraniad at yr argraffiad hwn ar gyfer Cymru.

Hoffai Young Money ddiolch i’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau hefyd am ddarparu cyllid ochr yn ochr â Martin Lewis i gynhyrchu a darparu’r gwerslyfr i ysgolion yng Nghymru.

Rydym yn ddiolchgar iawn am y cyngor a’r cymorth amhrisiadwy a gynigiwyd gan athrawon ac arbenigwyr yn y diwydiant yng Nghymru i sicrhau bod y gwerslyfr yn cael ei osod yng nghyd-destun Cymru.

Dysgwch fwy am ein cyllidwyr a’n cefnogwyr

Martin Lewis OBE

Dysgwch fwy am Martin Lewis

Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS)

Dysgwch fwy am MaPS

Young Money Quality Mark

Find out more about the Quality Mark