Financial Education Planning Frameworks – Welsh Language

Produced by Young Money

Minimum Age: 3
Maximum Age: 19

The Planning Frameworks aim to support the planning, teaching, and progression of financial education by setting out the key areas of financial knowledge, skills and attitudes, across core themes for ages 3 – 11 and 11 – 19.

The frameworks aim to support the planning, teaching, and progression of financial education by setting out the key areas of financial knowledge, skills and attitudes, across four core themes:
• how to manage money;
• becoming a critical consumer;
• managing risks and emotions associated with money;
• understanding the important role money plays in our lives.

The frameworks are designed to help you deliver financial education flexibly across your curriculum. It is not intended to be used rigidly.

Nod y fframwaith hwn ydy cefnogi cynllunio, addysgu a dilyniant mean addysg ariannol trwy cyflwyno meysydd allweddol gwybodaeth, sgiliau ac agweddau tuag at arian, ar draws pedair craidd thema, sef:

  • sut i reoli arian;
  • bod yn ddefnyddiwr beirniadol;
  • rheoli risgiau ac emosiynau yn gysylltiedig ag arian;
  • deall rôl bwysig arian yn ein bywydau.

 Mae’r fframwaith wedi’i gynllunio i’ch helpu i gyflwyno addysg ariannol mewn ffordd hyblyg ar draws eich cwricwlwm. Nid yw wedi’i fwriadu i’w ddefnyddio’n llym.